افراتاب

شرکت افراتاب همگام با تولید محصولات روشنایی  ملی ، در جهت ارتقاء و بروزرسانی دانش نیز پیشرو بوده است . مطالعه در خصوص  قطعات الکترونیکی، بخصوص تکنولوژی LED و پیگیری تغییرات جهانی این  تکنولوژی ، تجهیز آزمایشگاههای واحد تحقیق گوشه ای از اقدامات این گروه است.