پایه لوله خاکی به صورت روکار روی سطح قرار گرفته و پیچ می شود که این مدل بدون چراغ است.


پایه لوله خاکی بیتانور

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی