کانل

گروه  صنعتی لنا به عنوان نماینده انحصاری شرکت کانل در ایران، اقدام به تولید و  ارائه انواع کلیدهای ولتاژ پایین طراحی شده توسط شرکت با برند کانل در  ایران نموده و نائل به کسب گواهینامه های داخلی همچون علامت استاندارد ملی  ایران 2611 و تاییدیه توانیر گردیده است.