افلاک الکتریک خراسان

گروه کارخانجات سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان در سال ۱۳۶۸ شمسی تاسیس گردید. گروه کارخانجات افلاک الکتریک خراسان سهم مهمی از نیازهای کشور و همسایگان را در این صنعت تامین می‌کند  و تاییدیه‌های خود را از سازمان‌های توانیر و استاندارد کشور اخذ کرده است.