پایه گلدانی به همراه لوله مخصوص که در دو حالت با بولت و شابلون و بدون بولت و شابلون عرضه می شود و همچنین شما می توانید ارتفاع لوله خود را انتخاب کنید.


دسته‌بندی