آسیا الکتریک

محصولات آسیا الکتریک به دو صورت عرضه می گردند:

1- مدل های یکپارچه (مدل کریستال، لادن، رز و طاها).

2- مدل هایی که از دو قسمت مکانیزم (قسمت اصلی کلید و پریز که درون دیوار قرار داده شده و پیچ می شوند) و رویه که همان قاب دور کلید و پریز است (مدل های دیپلمات، پدیده، الماس، پارسه، استار، استیل، آمیتیس و سیلور) تشکیل شده اند.