هیچ محصولی یافت نشد.

گروه صنایع الکترونیک ایران پس از سالها فعالیت در زمینه تجهیزات برق و انرژی، با توجه به توان فنی و مهندسی نیروی انسانی متخصص خود اقدام به تولید بعضی از تجهیزات موجود در راه حل های تامین توان و انرژی خود نموده است.

این گروه صنعتی، با توجه به ارتباطات گسترده و عمیق خود با برندهای رده اول جهانی و اروپایی، طراحی محصولات خود را بر پایه به روز ترین فناوری های جهان انجام داده است.

Enertech به عنوان یکی از شرکای تجاری گروه صنایع الکترونیک ایرانیان، که یک برند شناخته شده و رده اول در کشور آلمان است. شریک انتخاب شده این گروه برای انتقال فناوری و تولید برخی محصولات الکترونیک قدرت می باشد.

گروه صنایع الکترونیک ایرانیان به عنوان شریک انحصاری Enertech آلمان در ایران، محصولات الکترونیک قدرت خود را تحت لیسانس Enertech و با حفظ کیفیت جهانی در ایران و با تولید ملی عرضه می نماید.