پایه گلدانی به همراه لوله مخصوص که در دو حالت با بولت و شابلون و بدون بولت و شابلون عرضه می شود و همچنین شما می توانید ارتفاع لوله خود را انتخاب کنید.


پایه گلدانی با لوله بیتانور

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی