برایتون

محصولات برایتون یک برند ایرانی است که نام آن به صورت مکرر توسط فروشندگان شنیده میشود. برایتون این روزها جای خود را در بازارهای ایران پیدا کرده و یکی از برند های پرفروش ایرانی محسوب می شود.