منبع تغذیه از یک ترانسفورماتور برا ی تبدیل ولتاژ از یک دیوار خروجی به چیز دیگر که معمولاً ولتاژ کمتر است استفاده می کند.


ترانس و ماژول های پنل و آیفون تصویری کالیوز

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی