جهت تقسیم سیم ها و کابل های برق از جعبه تقسیم استفاده میکنند.جعبه تقسیم نسبت به محیط مصرفی دارای تنوع بسیاری می باشد.


جعبه تقسیم دانوب

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی