در سیم کشی ساختمانی برای آنکه در سیم کشی، سیم‌ها و کابل‌ها آسیب نبینند و از نظم بهتری برخوردار باشند از لوله‌های برق استفاده می‌شود.


دسته‌بندی