سنسور های سقفی و دیواری با توجه به کارکرد گسترده خود در ایجاد اتوماسیون روشنایی منزل یا ادارات و ... مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. این سنسور ها با توجه به حساسیت خود نسبت به جسم متحرک، اقدام به روشن و خاموش کردن چراغ ها و روشنایی های متصل به خود در محدوده مورد نظر می کنند.


دسته‌بندی