امروزه، طراحی چراغ چمنی با تنوع فوق العاده ای صورت می گیرد. به نظر می رسد؛ که کاربرد این چراغ ها بیشتر جنبه تزئینی داشته؛ و کمتر از لحاظ نور پردازی، مد نظر است. به طور کلی برای ساخت چراغ چمنی از مواد مختلفی استفاده می شود. ارتفاع معمول برای پایه این چراغ ها، بین هشتاد تا صد و بیست سانتی متر می باشد.


دسته‌بندی