چراغ خیابانی ای دی سی یک چراغ یکپارچه می باشد که در آن از دیود های نوری توان بالا LED استفاده شده است. در طراحی چراغ خیابانی از لنز هایی استفاده شده است که نور را به صورت مستطیلی بر روی سطح زمین می اندازد.


دسته‌بندی