منبع برق اضطراری (UPS) فاراتل در واقع یک منبع تغذیه ی بدون وقفه است که از آسیب هایی که ممکن است به هنگام نوسانات برق شهری به دستگاه وارد شود، جلوگیری می کند.


منبع برق اضطراری (UPS) فاراتل

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی