منبع برق اضطراری (UPS) فاراتل در واقع یک منبع تغذیه ی بدون وقفه است که از آسیب هایی که ممکن است به هنگام نوسانات برق شهری به دستگاه وارد شود، جلوگیری می کند.


دسته‌بندی