سوکت های صنعتی دارای انواع گوناگونی هستند و هر یک کارکرد و ویژگی‌های متفاوتی با دیگری دارد. هر یک از کشورهای جهان دارای استانداردهای خاصی در شبکه‌ی برق خود هستند و باید اشاره کرد که، هر یک از این پروفیل‌های الکتریکی طبق فرکانس در نظر گرفته شده برای برق ایران عمل می‌کنند؛ از جمله انواع مختلف این پروفیل مهم الکتریکی می‌توان به نوع صنعتی، کلید دار، ضد برق، تبدیل، سیم‌ دار، ارت دار، لامپ، انگشتی و مخصوص تلفن اشاره کرد که هر یک از این اقسام، دارای عملکردی متفاوت با دیگری هستند و در ادامه به بررسی انواع دوشاخه برق و کابردهای دوشاخه می‌پردازیم.


دسته‌بندی