جعبه تقسیم یکی از تجهیزات برقی ساختمانی است که جایگاهی برای قرار گیری لوله و اتصالات می باشد در واقع سیم ها از طریق لوله برق یا کابل به جعبه تقسیم وارد می شوند و به وسیله ترمینال های موجود در جعبه تقسیم به انشعاب های مختلف تقسیم می شوند.


جعبه تقسیم فضل الکتریک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی