کلید و پریز (Switch and socket) از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتریکی امری غیر قابل چشم پوشی است. کلید ها و پریز ها به دلیل نوع کاربرد و استاندارد های مربوطه به انواع گوناگونی تقسیم می شوند. انواع کلید و پریز ها را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.


کلید و پریز ها فضل الکتریک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی