هیپو Hippo

تامین روشنایی برای فضاهای داخلی و خارجی نیازمند داشتن راهکاری است. راهکارهای روشنایی شامل ایده های نورپردازی، رعایت استانداردهای روشنایی و تاسیسات برقی ، انتخاب تجهیزات روشنایی و نورپردازی و … می باشد. گروه روشنایی نور و هنر سعی برآن دارد تا برای تامین روشنایی و نورپردازی پروژه های فضای داخلی و خارجی راهکار روشنایی به کارفرمایان و مشتریان خود ارائه کند نه صرفا معرفی محصولات روشنایی و نورپردازی!

در سایر بخش ها به معرفی خدمات و ویژگی های فنی تخصصی قابل ارائه برای مشتریان و کارفرمایان خود از جمله خدمات طراحی و محاسبات روشنایی و نورپردازی، مشاوره و نظارت پروژه های روشنایی و نورپردازی و … پرداختیم و در این بخش با استفاده از محصولات روشنایی و نورپردازی، راهکارهای عملی خود را ارائه خواهیم کرد.

محصولات روشنایی و نورپردازی گروه مهندسی طراحی نورپردازی شامل محصولات روشنایی فضای داخلی، فضای خارجی و تجهیزات جانبی می باشد.

تمامی محصولات براساس آخرین استانداردهای به روز حوزه‌ی نورپردازی و روشنایی طراحی و انتخاب شده‌ اند. همه ی محصولات ضمانت ۲ تا ۳ ساله ی گروه مهندسی طراحی نورپردازی را داشته و در هر بخش از بهترین تامین کننده های صنعت روشنایی و نورپردازی برای تولید و تامین محصولات استفاده شده است.