کابل کولری برای نصب ثابت در داخل ساختمان های خشک هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی ناچیز است به کار میرود. این کابل هادی مس تک رشته نرم شده است همچنین عایق آن PVC میباشد.


کابل کولری افلاک الکتریک خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی