کابل زوجی مناسب برای تاسیسات تلفنی داخل ساختمان ها و مراکز تلفن است. این کابل هادی مس آنیل شده می باشد و همچنین عایق و روکش آن PVC است. باید توجه داشت که استفاده از این کابل در زیرزمین مجاز نمی باشد.


کابل زوجی افلاک الکتریک خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی