سیم ارت با کیفیت و ولتاژ بالا که هادی مس آنیل شده می باشد برای محل های خشک برای سیم کشی داخل ساختمان و سیم کشی تابلوها هنگامی که به انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این کابل برای قرار گیری مستقیم زیر گچ مجاز نمی باشد.


سیم ارت افلاک الکتریک خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی