کابل تخت افشان که چینش رشته ها در آن به صورت موازی است و رشته سیم ها به صورت تخت و روی هم قرار دارند، محصولی بادوامی است.  این کابل قابل استفاده در فضای آزاد هست که این یک ویژگی بسیار چشمگیر میباشد.


کابل تخت افشان افلاک الکتریک خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی