کابل افشان برای محل های خشک و نمناک برای سیم کشی داخل ساختمان و سیم کشی تابلوها مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که به انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارند مانند تغذیه تاسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.


کابل افشان افلاک الکتریک خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی