سیم افشان برای محل های خشک برای سیم کشی داخل ساختمان و سیم کشی تابلوها هنگامی که به انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرد.


سیم افشان افلاک الکتریک خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی