سیم مفتول غیر قابل انعطاف می باشد. این سیم هادی از جنس مس آنیل شده بوده و در تابلوهای برق، تاسیسات نصب ثابت، ساختمان ها، روشنایی و ... کاربرد دارد. استفاده از این سیم مستقیما زیر گچ مجاز نمی باشد.


دسته‌بندی