یکی از المان هایی که برای نورپردازی باغچه ها یا فضاهای سبز خانگی استفاده می شود چراغ چمنی است که در واقع بدون نیاز به ایجاد حفره در خاک می تواند روی زمین قرار داده شود و نور را روی سطح مورد نظر بتاباند.


دسته‌بندی