در زمان های قطع ناگهانی برق اولین نگرانی عدم روشنایی محیط می باشد. با محصولات نامین نور می توان از قبل تمهیدات مناسب را برآورده کرد تا بلافاصلا پس از قطع برق روشنایی محیط تامین شده و دیگر نیازی به پیدا کردن و یا روشن کردن چراغ شارژی نیست.


چراغ اضطراری پارس شعاع توس (والا نور)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی