كليد مينياتوری قادر است میزان جریان الکتریکی را تا حداکثر آمپر قید شده روی محصول را از خود عبور دهد و با نوسان در میزان جریان گذرنده از این فیوز و تجاوز جریان عبوری از حد مجاز فیوز وارد عمل شده و به صورت اتوماتیک جریان برق را قطع می کند.


کلید مینیاتوری پارس شعاع توس (والا نور)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی