وال واشر پارس شعاع توس (والا نور) نوعی از روشنایی خطی و بسیار کاربردی می باشد.


دسته‌بندی