قاب و صفحه کلید و پریز پارت الکتریک قسمتی از کلید و پریز است که مکانیزم در آن قرار گرفته و از آن در برابر خطرات احتمالی محافظت می کند.


قاب و صفحه کلید و پریز پارت الکتریک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی