سوکت و نری مادگی صنعتی CEE مطابق با استاندارد EN 60309-2 و IEC 60309-2 بوده و در ابعاد اصلی به گونه ای طراحی شده اند که با نرخ جریان نامی یکسان، رنج های ولتاژ کاری نامی و تعدادپل های یکسان،متناسب با فرکانس های مختلف می باشند. به منظور جلوگیری از قرار دادن اشتباه سوکت ها و نری مادگی های دارای ولتاژ و فرکانس های مختلف، 12 حالت متفاوت برای کنتاکت ارت در نظر گرفته شده است.


سوکت پارت الکتریک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی