محافظ ولتاژ یا همان محافظ الکترونیکی دستگاهی است که به وسیله یک برد الکتریکی و یک عدد رله هنگام افت ولتاژ و افزایش ناگهانی ولتاژ برق را قطع کرده و مانع از آسیب دیدن دستگاه متصل به آن می شود.


محافظ وسایل الکتریکی ساکو

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی