چراغ سنسوردار شیله محصولی موثر در کاهش مصرف انرژی می باشد که در راه پله ها و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور این چراغ با ورود افراد به راه پله و پارکینگ و قرارگیری در میدان دید آن به طور خودکار روشنایی روشن شده و پس از گذشت زمان مشخص تنظیم شده خاموش می شود.


چراغ سنسوردار شیله

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی