یکی از المان هایی که برای نورپردازی باغچه ها یا فضاهای سبز خانگی استفاده می شود چراغ چمنی است که این مدل بدون نیزه و پایه دار است در واقع بدون نیاز به ایجاد حفره در خاک می تواند روی زمین قرار داده شود.


چراغ چمنی تکشیدفام

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی