چراغ سرلوله  نوع دیگری  از چراغ محوطه ای می باشد که این چراغ  بر روی یک لوله نصب می شود و کاربرد خود را از این طریق به اشتراک میگذارد. که نوع نصب آن بستگی به ارتفاع مد نظر دارد .


چراغ سرلوله ای تکشیدفام

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی