پایه لوله خاکی به صورت روکار روی سطح قرار گرفته و پیچ می شود که این مدل بدون چراغ است.


پایه لوله خاکی تکشیدفام

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی