چراغ های حیاطی و پارکی برای نصب در فضاهای سبز و سر باز طراحی شده و جلوه بصری زیبایی به محیط می بخشند.

توجه بفرمایید قیمت ها بدون احتساب پایه و گلدانی محاسبه شده و فقط سری چراغ ها می باشد. برای تهیه گلدانی، پایه و لوله به صفحات مورد نظر مراجعه کنید.


سرشاخه چراغ حیاطی و پارکی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی