دمنده

دمنده در روزهای نخستین کار خود ، در سال1346در محله پامنار تهران توسط کارآفرین کشور آقای احمد بستانچی چشم به دنیای صنعت گشود و از آن روزها حدود 50 سال  می گذرد و هم اکنون با تنوع بیش از 150 مدل فن (خانگی، صنعتی و تاسیساتی)  پیشتاز در صنعت هواکش بوده و مفتخر است که با کمک و تلاش حدود 800 نفر از  همکارانمان در دمنده اولین در ایران و خاورمیانه باشد‌.