پایه لوله فلنج دار دارای فلنج سرخود بوده و به صورت روکار روی سطح قرار گرفته و پیچ می شود که این مدل بدون چراغ است.


دسته‌بندی