منبع تغذیه از یک ترانسفورماتور برا ی تبدیل ولتاژ از یک دیوار خروجی به چیز دیگر که معمولاً ولتاژ کمتر است استفاده می کند. اگر از آن برای تولید برق DC استفاده شود از یک رکتیفایر به کار گرفته می شود.


ترانس و ماژول های پنل و آیفون تصویری آلدو

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی