صنایع آسیا الکتریک در سال ۱۳۵۹  با هدف تامین بخشی از نیاز کشور در ارتباط با کلید و پریز خانگی و محصولات  هم ردیف شروع به فعالیت نموده است. این صنایع با حدود بیش از چهل سال  فعالیت توانسته خود را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان این صنعت قرار دهد.


کلید و پریز صنایع آسیا الکتریک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی