می توان گفت این محصول بهترین جایگزین لامپ مهتابی و جایگزینی بسیار مناسبی برای لامپ های کم مصرف CFL می باشد.


چراغ خطی باراد نور

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی