پایه گلدانی مخصوص که در دو حالت با بولت و شابلون و بدون بولت و شابلون عرضه می شود و همچنین شما می توانید ارتفاع لوله خود را انتخاب کنید.


پایه گلدانی بیتانور

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی