مکانیزم ها قسمت اصلی کلید پریز ها هستن که رویه و قاب روی آنها سوار می شود. انواع مکانیزم ها را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.


مکانیزم ها فضل الکتریک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی