سیم نایلون در سیم کشی ساختمان و سیم کشی ادارات و مناطق مسکونی استفاده میشود. همچنین این سیم در سیم کشی داخل لوستر و وسایل برقی کاربرد دارد. این نوع سیم بیشتر برای ارتباط با وسایل الکتریکی قابل حمل در محلهایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرد. قابل توجه است که این سیم برای استفاده در دماهای بالا مجاز نیست.


دسته‌بندی