منبع برق اضطراری (UPS) انرتک در واقع یک منبع تغذیه ی بدون وقفه است که از آسیب هایی که ممکن است به هنگام نوسانات برق شهری به دستگاه وارد شود، جلوگیری می کند.


منبع برق اضطراری (UPS) انرتک

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی